អំពីជីសេង

 • 01

  ៣០ ឆ្នាំ

  ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៩

 • 02

  ១០០ +

  ចំនួនបុគ្គលិក

 • 03

  លេខ ១០.០០០

  អគាររោងចក្រ

 • 04

  អតិថិជន ១០០ នាក់

  ប្រទេសជាង ១០០

ផលិតផល

កម្មវិធី

 • ម៉ាក

  Yueqing Jiesheng-ម៉ាកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក។

 • បទពិសោធន៍

  ការអភិវឌ្ developing បទពិសោធន៍ ៣០ ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប៊ីត

 • ការប្តូរតាមបំណង

  សមត្ថភាពប្ដូរតាមបំណងទំនើបសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក។

ការសាកសួរ

 • 2-1
 • 2-2
 • 2-3